Search

Skating

25. 3. - 1. 5. 2022
Městská galerie Vysoké Mýto

Skating

Pohled do výstavy v městské galerii Vysoké Mýto - Martin Zemanský

“In my canvases I depict human rituals, symbols and masks across cultures. Masks are also a fixed part of rituals, which provide us shelter from the eyes of others. We hide behind them, searching the unconscious and testing who we can become. They give us to express ourselves to the fullest. Relaxed, fierce, raw, uninhibited. They allow us to explore the limits of our own identity,” the author explains. Apart from painting, Martin Zemanský’s great hobby is music. He played drums in the hardcore band Flying Brains or indie rock bands Pavilon M2 and Cheveyo.
“In music you can work beautifully with mood and emotion and then to pass this on to the listener. I enjoy the process of layering instruments and sounds to create a new piece of music that you tweak into its final form. Layer by layer, note by note. It’s basically a similar process to painting.”
Professionally, Martin Zemanský is a graphic artist, working as web designer.

Bruslení

„V mých plátnech zobrazuji lidské rituály, symboly a masky napříč kulturami. Pevnou součástí rituálů bývají i masky, které nám poskytují úkryt před zraky ostatních. Schováváme se za nimi, pátráme v nevědomí a zkoušíme, kým se můžeme stát. Dávají nám prostor projevit se naplno. Uvolněně, krutě, syrově, bez zábran. Umožňují nám zkoumat hranice vlastní identity,” přibližuje autor. Kromě malování je velkou zálibou Martina Zemanského hudba. Hrál na bicí v hardcorové kapele Flying Brains nebo v indie rockových kapelách Pavilon M2 a Cheveyo.

„V hudbě se dá krásně pracovat s náladou a emocemi a toto pak dále předávat na posluchače. Baví mě ten proces, kdy vrstvením nástrojů a zvuků vzniká nová skladba, kterou vyladíte do finální podoby. Vrstvu po vrstvě, tón po tónu. Je to v podstatě podobný proces jako malba.“
Profesně se Martin Zemanský věnuje užité grafice, pracuje jako webdesignér.