Search

X-ray

13. 9. – 27. 11. 2020, Prokopka Gallery, Prague

X-ray

The exhibition plan of the Prokopka Gallery is aimed at the young and middle generation of artists and is intended to cover all fields of art from painting, photography, sculpture to new media.

Martin Zemanský (born 1983) focuses mainly on the medium of painting, applied graphics and drumming. The painting is characterized by an intuitive expressive line and strong contrasting colors. He often stylizes figurative motifs. He plays with the psychology of situations and characters he finds in his life. He is also inspired by travel, meets cultural traditions or rituals.

Zemanský exhibits alone and together. He participated in the XVII. Symposium
Jenewein in Kutná Hora in 2017 held by the Felix Jenewein Gallery. With friends, he runs the Skřínka Gallery in Kostelec nad Orlicí.

Exhibition curator Markéta Vlčková.

Galerie Prokopka

Zemansky Martin painting Guzzler detail 02

Rentgen

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

Martin Zemanský ( narozen 1983 ) se věnuje převážně médiu malby, užité grafice i hře na bicí. Pro malbu je charakteristická intuitivní expresivní linka a výrazná kontrastní barevnost. Figurativní motivy často až karikaturně stylizuje. Pohrává si s psychologií situací i postav, které nalézá ve svém životě. Inspiraci v je mu také cestování, setkává se s kulturními tradicemi nebo rituály.

Zemanský vystavuje samostaně i společně. Účastnil se XVII. Sympozia
Jenewein v Kutné Hoře v roce 2017 konanou Galerií Felixe Jeneweina. S přáteli provozuje Galerii Skřínka v Kostelci nad Orlicí.

Kurátorka výstavy Markéta Vlčková.

Galerie Prokopka